09129533282
02133529815
02133529413

هوبارت شیمی

مجموعه ما راهبردهای تجاری و اقتصادی خود را بر اساس استراتژی «اول و بهترین بودن در کشورهای مشترک المنافع و کشورهای خاورمیانه» طراحی و پیاده‌سازی کرده است. باور ما این است که فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده و استفاده از تخصص نیروی انسانی بی‌نظیری که در مجموعه فعالیت دارد، توانایی اول بودن را در منطقه به ما می‌دهد. وظیفه اصلی مجموعه هوبارت شیمی تولید و تامین محصولات شیمیایی با کیفیت مورد استفاده در صنایع پزشکی، صنایع غذایی، کشاورزی و ... می باشد.